Rakennus Numera – Rehellistä rakentamista ilman ylimääräistä kikkailua
Helsinki | Uusimaa | Pääkaupunkiseutu
Kotimainen perheyritys

Rakennus Numeran liiketoiminta pohjaa yhteisille arvoille ja periaatteille

Olemme kotimainen perheyritys ja kannamme yhteiskuntavastuuta yrittämällä ja työllistämällä. Uskomme rehelliseen yrittämiseen ja työntekoon ilman kikkailuja: haluamme olla asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rehti ja luotettava ammattilainen, jonka sanaan voi luottaa ja jonka kanssa yhteisten projektien tekeminen on mukavaa.

Toimintamme on selkeää ja läpinäkyvää. Nykypäivän urakka-asiakirjat sekä dokumentit laaditaan laadukkaasti ja tarkkoja standardeja noudattaen. Olemme tottuneet noudattamaan niitä ja oma tekemisemme nojautuukin monessa suhteessa samoihin laadukkaisiin sekä selkeisiin toimintamalleihin.

vastuullinen toiminta

Sosiaalinen vastuu

Työnantajana kannamme vastuuta yli kuudestakymmenestä ammattilaisestamme. Meillä työntekijöistä pidetään aidosti huolta: annamme työntekijöillemme hyvät työnteon edellytykset ja panostamme työhyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin. Kannamme vastuuta myös osana toimialan tulevaisuutta: tarjoamme aktiivisesti työ- ja harjoittelupaikkoja alalle pyrkiville nuorille ja autamme heitä hyvän työuran alkuun.

Toimimme vastuullisena osana suomalaista yhteiskuntaa ja arvostamme kotimaisuutta: myös kaikki aliurakoitsijamme ovat suomalaisia yrityksiä.

Ympäristövastuu

Merkittävin ympäristövastuu korjausrakentamisessa liittyy syntyvän rakennusjätteen kierrätykseen. Lajittelemme kaiken jätteen huolellisesti työmaaohjeidemme laatusuunnitelmiemme mukaisesti – tälle meillä on sekä ympäristösyyt että taloudelliset perusteet. Otamme vakavasti työmaiden työturvallisuuden ja terveellisyyden ja suojaamme työntekijämme ja asiakkaamme huolellisesti erilaisilta purkamisesta ja rakentamisesta syntyviltä haitta-aineilta.

Seuraamme aktiivisesti alan trendejä ja valitsemme ympäristölle ystävällisiä materiaaleja silloin, kun se on projekti huomioon ottaen mahdollista.